Lokalizacja: Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków