Lokalizacja: Sala Koncertowa Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia